IGC Zwolle 

Hypnotherapie

Wat is hypnose

Hypnose is het passeren van de kritische factor van het bewustzijn.
Dagelijks verkeren wij meerdere malen in een staat van hypnose; meestal zijn we het ons niet bewust. Als we helemaal opgaan in een film of boek kunnen we zo geconcentreerd zijn, dat we ons helemaal inleven in de gebeurtenissen en vervolgens de emoties zelf ervaren.

In een staat van hypnose hebben we direct contact met ons onderbewustzijn; daar ligt vast wie we werkelijk zijn en wat we voelen. In hypnose zijn we tot verbazingwekkende prestaties in staat.

Als een computer
De werking van hypnose kan uitgelegd worden door de hersenen te vergelijken met de werking van een computer.

Als de mens wordt geboren heeft hij/zij de beschikking over een basis besturingssysteem waarmee allerlei voor het leven belangrijke functies meteen en voornamelijk automatisch worden uitgevoerd. Het jonge kind start een leerproces door de interactie met mensen en gebeurtenissen in de directe omgeving. Het neemt alle informatie direct op, zonder er kritisch en redenerend over na te denken.
In de analogie met een computer zou je kunnen zeggen dat de mensen en de omgeving de hersenen van het kind bewust en onbewust programmeren waardoor het op latere leeftijd bepaalde reacties en gedragingen gaat vertonen.

Firewall
Gedurende de groei naar jong volwassene zal een kind zelf een kritisch en redenerend vermogen gaan opbouwen. Dit kritisch en redenerend vermogen is voor een deel bepaald door de informatie die het kind op jongere leeftijd heeft vastgelegd. Dit kritisch en redenerend vermogen kan vergeleken worden met een firewall van een computer; het zal bepalen wat relevant is en wat niet en welke informatie belangrijk is voor het onderbewuste. Het kritisch en redenerend vermogen vervult belangrijke functies voor ons. Deze ‘firewall’ beschermt bij gevaar en zal ons onderbewuste razendsnel aanzetten tot actie. Het geeft signalen aan het onderbewuste hoe we met emoties of gebeurtenissen in onze omgeving kunnen omgaan.

Deze zogenaamde ‘firewall’ kan ons ook tegenwerken. Als we bijvoorbeeld willen stoppen met roken, dan is het eerder aangeleerde ‘rookgedrag’ zo sterk in ons onderbewuste vastgelegd (geprogrammeerd) dat de signalen van onze wilskracht vrijwel niet of gedeeltelijk door onze ‘firewall’ heen dringen, waardoor het erg moeilijk is om rookgedrag blijvend te elimineren.

Hier kan hypnose een belangrijke rol vervullen. Daar waar namelijk de wilskracht het aflegt tegen de macht van het onderbewuste kan hypnose onze ‘firewall’ of wel ons kritisch en redenerend vermogen tijdelijk omzeilen om aan het onderbewuste directe suggesties te geven waardoor het willen roken permanent kan worden aangepakt.

De kern van hypnose is dat het kritisch en redenerend vermogen tijdelijk gepasseerd wordt, waardoor aanvaardbare suggesties direct door het onderbewuste kunnen worden opgenomen.

Integraal Gezondheids Centrum Zwolle werkt met directe hypnose volgens de methoden en technieken van Dave Elman. Eén van de grondleggers van moderne hypnotherapie. Om de oorzaak van een probleem te vinden en op te lossen wordt hypnoanalyse toegepast. Daarmee onderscheidt deze vorm van hypnotherapie zich wezenlijk traditionele spraaktherapieën. Integraal Gezondheids Centrum Zwolle is gediplomeerd door het OMNI Hypnosis Training Center® Netherlands van Ina Oostrom en het  gerenommeerde instituut OMNI Hypnosis Training Center®.

Probleem oplossen
Heb je een mentaal of fysiek probleem? Heb je er ooit aandacht om hypnotherapie in te zetten om je probleem op te lossen? Hypnosetechnieken en hypnotherapie kennen inmiddels een indrukwekkende wetenschappelijke basis en worden niet alleen toegepast door hypnotherapeuten, maar eveneens in ziekenhuizen, artsen- en tandartsenpraktijken.

Hypnotherapie en wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek laat zien dat hypnotherapie op tal van terreinen kan helpen dan wel ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van pijnbestrijding en het werken met het prikkelbare darmsyndroom is veel onderzoek verricht en staat niet meer ter discussie. De MEG Akademie in Tübingen heeft een metastudie verricht naar de werkzaamheid van hypnotherapie en komt tot een overzicht van 200 onderzoeken . Daaruit komt naar voren dat resultaten worden geboekt met hypnose bij tal van problemen zoals angst, fobieën, examenvrees, Posttraumatisch Stresssyndroom (PTSD), fibromyalgie, hoofdpijn, prikkelbaar darmsyndroom (PDS) , bulimia, slapeloosheid, seksuele problemen, artritis, asthma, hemofilie, hoge bloeddruk, chronische pijn, zelfhypnose en natuurlijke anesthesie bij bevallingen, angsten en emoties na hartoperaties, voorkomen van misselijkheid en braken bij chemotherapie, verminderen negatieve psychologische effecten na kanker, migraine, diverse technieken rondom en tijdens operaties, pijnbestrijding, psoriasis, tinnitus, hypnose bij brandwonden, verslavingen, stoppen met roken, (over)gewicht, bedplassen, wratten.

Wat kun je verwachten ten aanzien van een hypnotherapieafspraak
Er zijn verschillende stromingen en methoden ten aanzien van het werken met hypnotherapie. In onze praktijk werken we vanuit de hypnotherapiestroming die is ontstaan vanuit het gedachtengoed van Dave Elman en die wordt gekenschetst als directe hypnose. In de praktijk betekent dit dat we gebruik maken van technieken van Hypno-analyse om de oorzaak van een probleem te achterhalen en op te lossen. Deze techniek wordt ingezet voor diepere emotionele problemen. Daarnaast maken we gebruik van directe suggestie technieken, waarmee we gericht werken aan de doelstelling van de client in het geven van aanvaardbare suggesties die in het onderbewustzijn worden opgenomen en kunnen bijdragen aan de gewenste doelstelling van de cliënt.

Hoe lang duurt een hypnose- of hypnotherapiesessie
We proberen het aantal sessies beperkt te houden. In de praktijk zien we dat het gemiddeld gaat om 1-3 sessies. Een eerste sessie duurt 1,5 tot 2 uur. Een vervolgsessie kan wat korter duren. Een sessie met een kind is in de regel veel korter, omdat een kind zich maar gedurende een korte periode kan concentreren.

Waar worden hypnose technieken voor ingezet?

Fotonentherapie

Magneetveldtherapie

Lichtveldtherapie

hirudotherapie

Hypnotherapie

Interesse gewekt?

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie